26.03.2020 | 11:14

В умовах функціонування інститутів «Кар’єрний радник» та «Консультант роботодавця» та задля заохочення трудових колективів до підвищення ефективності роботи торік у Львівській обласній службі зайнятості запроваджений Порядок мотивації спеціалістів служби зайнятості з урахуванням індивідуального внеску кожного фахівця у загальні результати роботи. Для цього визначені ключові критерії та показники оцінювання.

До алгоритму оцінки включений показник працевлаштування зареєстрованих безробітних і середня тривалість отримання допомоги з безробіття. Вивчення та врахування кар’єрними радниками та консультантами роботодавців інтересів і потреб клієнтів позитивно позначилися на результативності наданих послуг безробітним з метою їхнього працевлаштування. За результатами роботи у 2019 році (порівняно з попереднім роком) чисельність працевлаштованих безробітних збільшилася на 1,5% (з 15,5 тис. до 15,7 тис. осіб). Рівень працевлаштування безробітних зріс з 33,3% до 35,1%. Тоді як у попередні роки спостерігалася негативна динаміка як за абсолютною чисельністю працевлаштованих, так і за рівнем працевлаштування безробітних. Змінений алгоритм оцінювання сприяв зменшенню середньої тривалості отримання допомоги з безробіття з 111 до 109 кал. днів, водночас поліпшилися й інші показники діяльності. Для прикладу, середня тривалість пошуку роботи зменшилася на 11 кал. днів (із 111 до 100 кал. днів), середня тривалість безробіття зменшилася на 9 кал. днів (із 148 до 139 кал. днів).

Для керівників центрів зайнятості, відділів і філій Львівського обласного центру зайнятості проводилося навчання на теми «Інструменти менеджменту якості та їх застосування», «Менеджмент якості. Робота в групах: поширені проблеми і помилки. Практичний тренінг з модерування «Гуртків якості» за участю виконавчого директора Фонду Горста Рогуша (Німеччина) Екгарда Керайна і тренера Вікторії Слюсаренко. Під час занять йшлося про вміння управляти часом, вплив мотивації на загальні результати діяльності, складові командної гри, розвиток креативності та комунікативних компетентностей, делегування функцій, визначення конкретних дій для досягнення цілей, методику візуалізації думок, складові японської філософії «кайдзен», що фокусується на безперервному вдосконаленні стандартних дій і процесів, допоміжні техніки та інструменти задля усунення недоліків і втрат у роботі із врахуванням думок усіх співробітників та ін.

Львівський обласний центр зайнятості