Відповідно до ч.1 ст. 425 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 №5067-VІ (надалі – Закон) роботодавець зобов’язаний звернутись до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості та трудової міграції, про внесення змін до дозволу у разі виникнення обставин, визначених ч.2 ст. 425 Закону. Однією з таких обставин є зміна посади іноземця або особи без громадянства, переведення на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл.

31.10.2018

 

На таку тему у Львівському міському центрі зайнятості відбувся круглий стіл за участю представників фірм і компаній, що використовують працю іноземних громадян

19.10.2017

Шановні роботодавці!

Звертаємо увагу, що 27.09.2017 набуває чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій» від 23.05.2017 № 2058, яким внесені зміни до Закону України «Про зайнятість населення» (далі – Закон) в частині застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

Змінено редакцію частини першої, другої і третьої статті 42 Закону України «Про зайнятість населення» та розділ VII Закону доповнений статтями 421-4210.

18.09.2017

Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства відповідно до частин першої та третьої статті 422 , частини першої статті 425 Закону України “Про зайнятість населення”

04.12.2017