Консультації з питань надання (продовження терміну дії) дозволів на застосування праці іноземних громадян та осіб без громадянства надає відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства Львівського обласного центру зайнятості за адресою: 79039, м. Львів, вул. Бортнянського, 11А, ІІ корпус, ІІІ поверх, каб.302, тел.(032)245-03-13

19.04.2018

Розділ VII 
ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В УКРАЇНІ

Стаття 42. Застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні

1. Роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

18.04.2018