25.02.2019 | 10:31

За нинішніх реалій проблема офіційної виплати заробітної плати та легалізації зайнятості набула особливої гостроти. Усвідомлюючи важливість оформлення трудових відносин на законних підставах, більшість працедавців ведуть виробничу діяльність у правовому полі. Але є й такі, хто, намагаючись збагатитися, ухиляється від перечислень обов’язкових платежів, використовує нелегальну працю й виплачує заробітну плату в конверті. Корінь цієї проблеми криється у невмінні громадян користуватися своїми конституційними правами, недостатньому рівні правової освіти, відсутності свідомості та поваги до законів як у керівників підприємств, так і працівників.

З цієї причини працівники Бродівської РФ ЛОЦЗ на постійній основі провадять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед безробітних під час семінарів з питань легальної зайнятості. Відвідувачам нагадують, що трудовий договір – це двостороння угода між працедавцем і найманою особою, де право однієї сторони відповідає обов’язку іншої. Використання тіньових схем найму робочої сили позбавляє працедавця можливості вимагати від працівника якісну роботу, підпорядкуватися правилам внутрішнього трудового розпорядку.

Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, згідно з якими ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Кожний громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя трудовою діяльністю, яку особа вільно обирає або на яку вільно погоджується. Власне право на працю реалізується шляхом укладення трудового договору. Таким чином трудовий договір є основною базовою формою виникнення трудових правовідносин. Він визначається законодавством України про працю, як угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ними органом чи фізичною особою, згідно з якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з дотриманням внутрішнього трудового розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату й забезпечувати необхідні для виконання роботи умови праці, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Учасникам заходів фахівці пояснюють, що майбутня пенсія залежить від сплати ними страхових внесків. Питання щодо переваг легальної зайнятості є чи не основним на всіх заходах, що проводять фахівці відділу активної підтримки безробітних в приміщенні філії, Управлінні праці та соціального заходу населення, Бродівському відділенні Ощадбанку та Приватбанку, а також в інших громадських місцях.

 Бродівська районна філія Львівського ОЦЗ