Вже не вперше  бізнес-футурологи, які займаються прогнозуванням нових професій, наголошують на певних важливих навиках. Перш за все це критичне та креативне мислення, емоційний інтелект (в тому числі емпатія), пошук комплексного вирішення проблем й прийняття збалансованих рішень, уміння управляти людьми “м’якими” методами, комунікативність, ведення переговорів. Тому вміння працювати в команді та самостійно, амбіційність та рішучість, здатність приймати невдачі та нести відповідальність за свої рішення є важливими чинниками для кожної людини, котра хоче реалізуватися, у тому числі професійно.

Розглянемо основні Soft Skills, які найбільше затребувані на довготривалу перспективу.
Критичне мислення. Це здатність робити неупереджені висновки на основі аналізу. Для цього важливо вміти чути протилежну точку зору, вміти абстрагуватися від свого попереднього досвіду. Тобто вміти ставити під сумнів вхідну інформацію й власні переконання чи запропоновану до вивчення догму. У бізнесі в цілому та в роботі команд ця навичка проявляється через готовність не лише діяти, а й водночас досліджувати свої дії, змінювати їх та створювати новий погляд на речі або змінювати свої дії. Основи критичного мислення закладаються ще в дитинстві, коли малеча у пошуках відповідей задає багато питань. Також ця навичка тісно зв’язана з розвитком уміння чітко донести свою точку зору і, аргументуючи, відстояти її.

Креативність. Здатність мислити нестандартно й пропонувати креативні рішення проблем стане ключовою навичкою майбутнього. Тут варто зазначити, що креатив часто плутають з поняттям творчості. Але це не одне й те саме. Кожна людина – творча, але не завжди креативна. Креативність – це здатність постійно й оригінальним чином продукувати нові ідеї для рішення конкретних проблем. Творчість же – спонтанні “осяяння”, які більш пов’язані з захопленням чи мистецтвом.

Адаптивність. Вміння швидко знаходити вихід з нестандартної ситуації, знаходити оптимальний варіант рішення. Ця навичка не формується в умовах навчання «за інструкцією».  Адаптивність – це відкритість до нового, здатність бачити складну ситуацію не як проблему, а як можливість розвитку. Сучасний світ – найкращий тренер з адаптивності, тому що саме життя штовхає нас до зони постійного розвитку.

Емоційний та соціальний інтелект. У сучасному розумінні лідерства, без розвитку цих типів інтелекту людина не здатна на реальні системні зміни та прориви. Високий емоційний інтелект став новим видом лідерства. Адже тільки розуміючи й “відчуваючи” свою команду, лідер здатен бути агентом змін. Тут також важливо розвивати емпатію (уміння співпереживати), міжкультурну та міжрасову толерантність, так як на часі глобальні міжнаціональні проекти, коли буде необхідно шукати спільну мову з людьми з різних культур і країн.

Life long learning. Філософія life long learning – здатність навчатися протягом усього життя. Цікаво, але це не навичка майбутнього, а реальність. Адже неможливо раз і назавжди чомусь навчитися. У наші дні освіта та розвиток – безперервний процес.