Відповідно до ч.1 ст. 425 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 №5067-VІ (надалі – Закон) роботодавець зобов’язаний звернутись до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості та трудової міграції, про внесення змін до дозволу у разі виникнення обставин, визначених ч.2 ст. 425 Закону. Однією з таких обставин є зміна посади іноземця або особи без громадянства, переведення на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл.

У разі виникнення такої обставини роботодавець разом із заявою про внесення змін до дозволу подає проект трудового договору (контракту) в новій редакції або проект додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту).

Звертаємо увагу на те, що згаданий проект або зміни повинні містити в реквізитах на останній сторінці підтверджуючий підпис роботодавця та печатку (за наявності), а також підпис іноземного найманого працівника, що підтверджує ознайомлення із змінами у трудових відносинах.

Нагадуємо, що згідно з ч. 3 ст. 425  згаданого Закону роботодавець зобов’язаний звернутись до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості та трудової міграції, із заявою про внесення змін до дозволу не пізніше як за 30 днів після виникнення обставин, передбачених частиною першою цієї статті. Роботодавець, який вчасно не звернувся із заявою про внесення змін до дозволу в установлений цією частиною строк, несе відповідальність відповідно до закону.

Віктор Савченко, заступник начальника відділу з питань посередництва у сфері зайнятості