ОГОЛОШЕННЯ                     

Львівський міський центр зайнятості оголошує конкурс з проведення відбору суб’єктів підприємництва у сфері інформаційно-консультаційних і профорієнтаційних послуг. До участі у конкурсі запрошуються: консалтингові фірми, тренінгові компанії, громадські організації тощо, діяльність котрих пов’язана зі сферою зайнятості та ринком праці.

Документи на конкурс приймаються з 9.00 27 вересня 2021 року до 18.00 08 жовтня 2021 року.

Пропозиції щодо участі у конкурсі просимо подавати до Львівського міського центру зайнятості за адресою: 79060, м. Львів, вул. Кн. Ольги, 122, приймальня, 2-й поверх, у запечатаному та скріпленому печаткою конверті ( за наявності) з написом: «На конкурс надавачів  інформаційно - консультаційних і профорієнтаційних послуг» з офіційним листом.

 Для участі у конкурсному відборі просимо надати:

-       копію витягу із Єдиного державного реєстру із зазначенням  виду економічної діяльності;

-       цінову пропозицію з наданням проекту кошторису на кожну послугу  за тематикою, визначеною в оголошенні;

-       інформаційну довідку, складену у довільній формі, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід з надання послуг, а також наявність власного сайту та/або сторінки у соціальних мережах;

-       наявність документально підтвердженого досвіду надання послуг за аналогічними договорами з наданням копій цих договорів.

Надавачі послуг – учасники конкурсного відбору мають право замінити, відкликати подані документи або внести до них зміни до закінчення зазначеного в оголошенні строку подачі пропозицій про участь у конкурсному відборі та до дати засідання конкурсної комісії.

Конкурсний відбір не проходять:

-       професійно-технічні навчальні заклади державної служби зайнятості;

-       Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України;

-       надавачі послуг, які працюють на волонтерських засадах та/або на безоплатній основі.

Документи просимо подати  тільки відповідно до зазначеної нижче тематики.

з/п

Напрям: «Консультаційні послуги та їх забезпечення»

Цільова аудиторія

Тривалість семінару, год./Прогнозована чисельність отримувачів послуг, осіб

1

2

3

4

 

Проведення семінарів, тренінгів та інших інформаційних і консультаційних заходів для окремих категорій громадян, які неконкурентоспроможні на ринку праці:

1.

Успішне працевлаштування осіб з особливими потребами: від мрій до цілей

 

Особи з обмеженою працездатністю

 

2/15

2.

Тренінг відновлення власних ресурсів для успішної адаптації в умовах мирного життя

 

Безробітні з числа учасників АТО

 

2/15

Заходи будуть проводитись з дотриманням усіх санітарних та протиепідемічних норм.

Подані пропозиції оцінюватимуться за такими критеріями:

-    вартість наданих послуг;

-    відповідність затребуваній тематиці;

-    наявність працівників відповідної кваліфікації;

-    досвід надання аналогічних послуг.

Розкриття пропозицій надавачів послуг відбудеться 11 жовтня 2021 року об 11.00  у кабінеті заступника директора Львівського МЦЗ, 2-й поверх.

Додаткову інформацією з питань подання документів можна отримати безпосередньо у відділі активної підтримки безробітних Львівського міського центру зайнятості або за тел.: 245-79-95; 245-79-84.

Запрошуємо до участі у відборі!

Львівський міський центр зайнятості