Мостиський  районний центр зайнятості запрошує до співпраці юридичних осіб, котрі мають досвід надання інформаційно-консультаційних послуг (консалтингові фірми, тренінгові компанії, громадські організації, тощо), пов’язаних зі сферою зайнятості та ринком праці.

Пропозиції щодо участі в конкурсному відборі просимо надсилати з 06.04.2018-9.00год до 20,04.2018  року, 18-00 год. на адресу:

81500, Львівська обл., м. Мостиська , вулМіцкевича ,2а  тел 0234-2-50-78.

Перелік документів необхідних для участі у конкурсному відборі:

-       копія витягу із єдиного державного реєстру із зазначенням видів економічної діяльності;

-       цінова пропозиція з наданням проекту кошторису послуг за тематикою, визначеною в оголошенні;

-       інформаційна довідка, складена у довільній формі, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід з надання послуг, а також наявність власного сайту та/або сторінки у соціальних мережах;

-       наявність документально підтвердженого досвіду надання послуг за аналогічними договорами з наданням копій цих договорів.

Конкурсний відбір не проходять:

  • професійно-технічні навчальні заклади державної служби зайнятості;
  • Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України;
  • надавачі послуг, які надають послуги на волонтерських засадах та/або на безоплатній основі.

Документи  вкладаються  в  окремий конверт,  який  запечатується,  скріплюється  печаткою (за наявності) надавача  послуг  та  надсилається  або  подається до  центру  зайнятості з  написом: «На  конкурс  надавачів  інформаційно-консультаційних  та  профорієнтаційних  послуг».

Розкриття пропозицій надавачів послуг відбудеться  23.04.2018 року, о 10-00 год. за адресою: Львівська обл., м. Мостиська ,  вул. Міцкевича ,2а.

     Основні критерії прийнятності надавачів послуг - претендентів на участь у конкурсному відборі:

-         вартість наданих послуг;

-         відповідність затребуваній тематиці;

-         наявність працівників відповідної кваліфікації;

-         досвід надання аналогічних послуг.

Категорії клієнтів служби зайнятості – отримувачі послуг:

-         Безробітні , котрі перебувають на обліку в центрі зайнятості

-         Особи, котрі обліковані в центрі зайнятості як такі, що шукають роботу

Більiш детальну інформацію можна отримати  безпосередньо у відділі надання соціальних послуг Мостиського  районного центру зайнятості, або  за тел 0-234-2-50-76

 

Надавачі послуг – учасники конкурсного відбору мають право: замінити, відкликати подані документи або внести до них зміни до закінчення зазначеного в оголошенні строку подачі пропозицій про участь у конкурсному відборі до дати засідання конкурсної комісії

Орієнтовна тематика заходів для організації закупівлі інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних послуг Мостиським РЦЗ 

з/п

Напрям: «Інформаційно-Консультаційні послуги та їх забезпечення»

 

І.

Проведення семінарів, тренінгів та інших інформаційних та консультаційних заходівдля окремих

категорій громадян, якінеконкурентоспроможні на ринку праці

 

Цільові аудиторії:

Орієнтовна кількість осіб

Орієнтована тематика

Від самопізнання до самовдосконалення

Безробітні з числа учасників АТО , в тому числі члени їх родин

15