На виконання отриманого 02.01.2020р. наказу Державного центру зайнятості від 26.12.2019 № 158 «Про запобігання проявам корупції у державній службі зайнятості» виданий наказ Львівського обласного центру зайнятості від 10 січня 2020 року № 04, яким було затверджено План заходів щодо запобігання проявам корупції у Львівській обласній службі зайнятості на 2020 рік.

В обласному центрі зайнятості, його філіях, а також у Львівському міському й міськрайонних центрах зайнятості, Львівському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, на виконання згаданого Плану, юрисконсульти або відповідні уповноважені особи постійно провадили навчання (семінари-наради, тренінги тощо) з теоретичного вивчення нормативно-правових актів та практичного застосування норм антикорупційного законодавства; запобігання проявам корупції, а також дотримання правил етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів.

На виробничих нарадах наголошувалось на неухильному дотриманні вимог законодавства про боротьбу з корупцією, запобіганні проявам корупції, дотриманні фінансової та виконавчої дисципліни тощо.

Провадився моніторинг змін норм антикорупційного законодавства, а також судової практики, з метою оперативного інформування дотичних до цих норм працівників Львівської обласної служби зайнятості й оперативного вжиття, за необхідності, відповідних заходів.

Слід наголосити на такому. Позаяк Національне агентство з питань запобігання корупції (лист-роз’яснення  НАЗК від 15.05.2020 № 61-06/2/18271/20 офіційно доведено до ЛОЦЗ 27.05.2020) виклало правову позицію стосовно питань декларування посадовців державної служби зайнятості як осіб, котрі прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, то відповідно усім ПОСАДОВИМ ОСОБАМ нашої служби (рівень включно до заступників начальників структурних підрозділів (відділів, секторів) обласного, базових центрів зайнятості і філій) БУЛО РЕКОМЕНДОВАНО подати до 01 червня ЕЛЕКТРОННУ ДЕКЛАРАЦІЮ.

Тільки двоє посадовців (обидвоє перебували у тривалих відпустках, відповідно, за власний рахунок і для догляду за дитиною, яка потребує домашнього догляду) не змогли зробити це вчасно, з огляду на триваючі з 12.03.2020 у Львівській області карантинно-обмежувальні заходи.

Відповідно до вимог Державного центру зайнятості щодо надання соціальних послуг отримувачам житлових субсидій продовжувались профілактичні заходи й роз’яснювальна робота, спрямована на попередження порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції».

 Певні зміни в усталеній схемі антикорупційної роботи усієї Львівської обласної служби зайнятості, загалом, та інспектора з питань запобігання та виявлення корупції обласного центру зайнятості, зокрема, відбулися в період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

 Додатково до повищезгаданого Плану провадилась оцінка специфічних корупційних ризиків, які могли б виникати під час надання соціальних послуг та виплати матеріального забезпечення безробітним, а також допомоги з часткового безробіття, відповідно до статті 471 Закону України «Про зайнятість населення», працедавцям та фізичним особам-підприємцям, які є застрахованими особами. Постійно проходив розгляд проектів організаційно-розпорядчих документів з метою їх аналізу на наявність корупційної складової під час надання на Львівщині державних преференцій у вигляді допомоги по частковому безробіттю роботодавцям та фізичним особам-підприємцям, корті здійснюють свою діяльність одноосібно. Довідково: станом на кінець звітного півріччя до базових центрів зайнятості та філій Львівського ОЦЗ подано 15777 пакетів документів для розгляду та прийняття рішень щодо виплати допомоги з часткового безробіття на період карантину, прийнято 8970 позитивних рішень (загалом щодо 25746 осіб, з котрих 7383 – самозайняті підприємці) та всього 142 рішення – негативні.

Усі центри зайнятості, філії Львівського обласного центру зайнятості, а також центр професійно-технічної освіти ДСЗ здійснювали заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів серед посадовців державної служби зайнятості.

Впродовж звітного періоду у Львівській обласній службі зайнятості всього зафіксовано 18 випадків з ознаками потенційного конфлікту інтересів відповідних посадовців (реєстрація безробітними близьких осіб, а також звернення близьких осіб посадовців ОЦЗ та М(Р)ЦЗ  за допомогою з часткового безробіття.

Отож, впродовж звітного періоду зафіксовано дванадцять випадків з ознаками потенційного конфлікту інтересів, які потребували врегулювання на рівні обласного центру зайнятості: у двох посадовців ЛОЦЗ та керівництва двох базових центрів зайнятості й шести філій ОЦЗ (реєстрація безробітними та претендентами на допомогу часткового безробіття близьких осіб).

Для забезпечення запобігання виникненню реального конфлікту інтересів керівництво Львівського ОЦЗ у встановленому порядку приймало рішення щодо врегулювання цих потенційних конфліктів. Керівника відділу організації сприяння працевлаштуванню ЛОЦЗ або організації надання послуг роботодавцям, відповідно до статті 33 Закону «Про запобігання корупції», зобов’язано здійснювати зовнішній контроль у формі перевірки стану та результатів виконання керівниками відповідних базового ЦЗ, філій ОЦЗ своїх повноважень, вчинення ними дій, змісту рішень, які приймаються з питань, пов’язаних із предметом конфлікту інтересів, або ж передбачалось тимчасове усунення саме цих посадовців від вчинення дій, участі в прийнятті рішень під час виконання посадових повноважень (у випадку посадовців ОЦЗ).

У випадку ознак потенційного конфлікту інтересів у інших посадових осіб (керівників і заступників керівників відділів Самбірського й Стрийського міськрайонних центрів зайнятості, Новороздільської, Новояворівської й Стебницької міських філій, Жидачівської, Кам’янка-Бузької та Сокальської районних філій Львівського обласного центру зайнятості) були прийняті рішення, відповідно до статті 30 Закону «Про запобігання корупції», про тимчасове усунення саме цих посадовців від вчинення дій, участі в прийнятті рішень під час виконання посадових повноважень щодо забезпечення надання соціальних послуг та виплати матеріального забезпечення близьким особам.

Процедура вчинення дій зовнішнього врегулювання (вжиття антикорупційних заходів за розділом V «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» Закону України «Про запобігання корупції», конкретно відповідно до ст. 30 Закону) фактично дотримана. Фахівцями служби зайнятості дотримано також вимог Законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та «Про зайнятість населення» щодо цих безробітних.

Забезпечена інформаційна підтримка офіційного вебсайту державної служби зайнятості, профілю у соціальній мережі Facebook, відділом інформаційної роботи ЛОЦЗ провадиться наповнення їх інформаційними матеріалами з актуальних питань основних напрямків діяльності служби, зокрема й у розрізі чинного антикорупційного законодавства України. На сайті Львівського обласного центру зайнятості є закладка «Протидія корупції» з відповідним матеріалом, розташована з листопада 2018 року АНОНІМНА АНКЕТА «НІ КОРУПЦІЇ! НІ ХАБАРНИЦТВУ! (СТОП КОРУПЦІЇ)», а звітного  року додатково було розміщено матеріал "Повноваження та права уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у сфері захисту викривачів з 01.01.2020 року" від колег з Пенсійного фонду України.

Провідним інспектором з питань запобігання та виявлення корупції забезпечено подальше функціонування «гарячої лінії» ЛОЦЗ за номером (032) 245-05-45 з метою надання клієнтам професійних консультацій з питань пошуку та підбору роботи, інформації про соціальні послуги служби зайнятості, консультацій із питань законодавства тощо.

Забезпечено відкритість і «прозорість» роботи служби в межах чинного законодавства. Про свою роботу та виконання показників Програми зайнятості населення служба зайнятості періодично звітувала на виробничих нарадах, на засіданнях колегій, комісіях органів влади та місцевого самоврядування, де розглядаються питання зайнятості населення, а також в місцевих і регіональних друкованих ЗМІ, на регіональних телеканалах.

Є співпраця з громадськими організаціями Львівщини, зокрема з Громадською радою при Львівській облдержадміністрації, на виконання норм ст. 21 Закону України «Про запобігання корупції» про участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції.

Керівництвом та начальниками відділів, секторів Львівських обласного й міського, міськрайонних центрів зайнятості, філій ЛОЦЗ, ЦПТО було забезпечено організацію та проведення особистого прийому громадян.

Керівництвом Львівської обласної служби зайнятості наголошується на дотриманні працівниками вимог законодавства та загальновизнаних етичних норм поведінки. Правила професійної етики та поведінки працівників державної служби зайнятості ввійшли до Колективного договору між адміністрацією ЛОЦЗ та об’єднаним профкомом працівників Львівської ОСЗ на 2018-2022 роки.

Забезпечується нерозголошення чи будь-яке використання в незаконний спосіб конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, яка стала відома посадовцям у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків.

У разі надходження звернень і запитів на адресу Львівської обласної служби зайнятості здійснюється кваліфікований, всебічний та об’єктивний їх розгляд відповідно до Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», провадиться контроль за своєчасністю й повнотою надання відповіді ініціаторові звернення /запиту/.

Інспектор з питань запобігання та виявлення корупції за дорученням керівництва постійно долучався до комісійного розгляду звернень громадян і працедавців щодо можливих неправомірних дій працівників центрів зайнятості Львівщини, філій ЛОЦЗ.

У звітному півріччі працівникам Львівської обласної служби зайнятості інспектором в робочому порядку постійно надавалася методична та консультаційна допомога щодо дотримання окремих положень антикорупційного законодавства. Також були надані необхідні рекомендації, роз’яснення та практична допомога на місці посадовим особам служби зайнятості у Львівському ОЦЗ, Львівському ЦПТО, Львівському МЦЗ, а також посадовцям низки філій ЛОЦЗ (в телефонному режимі).

Відділ по роботі з персоналом у встановленому порядку провадить попередження працівників державної служби зайнятості про поширення на них спеціальних обмежень відповідно до антикорупційного законодавства України.

Здійснюється постійний контроль щодо правомірності прийнятих рішень у сфері видачі дозволів на застосування праці іноземців і надання відповідних інформаційно-консультаційних послуг працедавцям, зокрема щодо усунення помилок у наданих ними документах.

Службових перевірок саме з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, та невиконання вимог антикорупційного законодавства, не було.

Осіб, притягнутих до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, не було.

Провадиться аналіз та візування провідним інспектором з питань запобігання та виявлення корупції проектів організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських документів з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією. Інспектор бере участь в засіданнях колегіальних органів обласного центру зайнятості (з дорадчим голосом) з метою визначення корупційних ризиків та запобігання порушенню вимог антикорупційного законодавства України.

В звітному періоді інспектором з питань запобігання та виявлення корупції взято участь (в складі відповідних робочих груп) в провадженні планових аудитів відповідності, відповідно до плану проведення внутрішніх аудитів, у двох філіях ЛОЦЗ – Бродівській та Золочівській. Навмисного неналежного виконання працівниками посадових інструкцій, що вплинуло або могло вплинути на ефективне використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, як і порушень визначеного антикорупційним законодавством порядку виконання функцій та завдань посадовцями згаданих районних філій ОЦЗ не виявлено. Разом з тим, надано відповідні пропозиції керівникам щодо усунення недоліків організації відповідної роботи.

 Тарас Бучковський, провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції