З давніх давен деревина широко використовується в будівництві. Із деревини будують будинки, виготовляють вікна, двері, паркет, меблі. Популярність деревини обумовлена, в першу чергу, її високими споживчими якостями: екологічністю, механічною міцністю, низькою теплопровідністю, легкістю в обробці. Сучасні досягнення у галузі деревообробки дають змогу виготовляти все нові і нові вироби з деревини. На сучасному етапі застосовуються нові верстати для обробки деревини та лінії по збиранню столярно-будівельних конструкцій. А для виконання цих робіт необхідні висококваліфіковані робітники за спеціальністю «Верстатник деревообробних верстатів». Верстатники деревообробних верстатів виконують поздовжній та поперечний розкрій пиломатеріалів з деревини м’яких і твердолистяних порід на однопильних верстатах, випилюють деталі з деревини за розміткою на стрічкопиляльних верстатах, розкроюють деревину та заготовки під кутом та по шаблону на кругло пиляльних верстатах; виконують свердління отворів у деталях на одношпиндельних свердлильних верстатах з механічною подачею; вибирають пази в деталях на свердлильно-пазувальних верстатах, налагоджують ці верстати. Виконують стругання в кут крайки та пласті брускових деталей на фугувальних та рейсмусових верстатах, фрезерувальні роботи на фрезерних верстатах. Виконують точіння деталей середньої складності.

В умовах ринкової економіки та з розвитком деревообробної галузі в людей зросла потреба до комфорту, краси та якості виробів з деревини, і звичайно, зросла потреба в кваліфікованих робітниках за такою професією.  Ефективність роботи верстатника деревообробних верстатів залежить не тільки від технічного і технологічного оснащення підприємства, але і від кваліфікації кадрів, які працюють на устаткуванні, від їх уміння підготовити до роботи верстат, своєчасно передбачити неполадки, які виникають при роботі устаткування, і вчасно їх ліквідувати. Робітник даної професії повинен мати хорошу координацію рухів, бути спокійним, зваженим, фізично витривалим, не мати алергії на пил та інші хімічні засоби, які використовуються в деревообробці. Верстатник повинен добре знати верстати, на яких працює, так як найбільш високий ризик полягає в неправильному використанні та недотриманні правил охорони праці при роботі на них.

Сучасна деревообробка є високомеханізованим та високопродуктивним і в той же час небезпечним і шкідливим виробництвом. Небезпека і шкідливість деревообробки пояснюється наявністю двох груп специфічних особливостей:

 • перша група особливостей пов‘язана із специфікою матеріалів, що обробляються та застосовуються;
 • друга група особливостей пов‘язана із специфікою конструкції технологічного обладнання та режимами їх роботи.

Верстатники працюють у різних умовах: на будівельному майданчику, на деревообробних підприємствах. Вони працюють з інструментами і механізмами, які мають різальні органи, швидкообертаючі частини. При роботі використовують захисні засоби: навушники протизвукові, захисні окуляри, робочий одяг, взуття.

Верстатники працюють у сфері виробництва, будівництва, обслуговування, комунальному та сільському господарстві, приватному секторі. Представники даної професії затребувані при комплексній механізації і автоматизації технологічного процесу деревообробного виробництва, а також при впровадженні обладнання з програмним керуванням.

Верстатник деревообробних верстатів повинен знати:

 • будову верстатів, які обслуговує;
 • породи, види та дефекти обробки деревини,
 • правила заточування дерево ріжучого інструменту;
 • припуски та допуски на обробку;
 • правила встановлення різального інструменту;
 • як застосувати шаблони при обробці матеріалу;
 • призначення контрольно-вимірювальних інструментів;
 • технічні умови на продукцію, деталі, що обробляються;
 • способи розкрою плитних матеріалів;
 • вимоги до якості обробки.

Професію можна здобути у професійно-технічних навчальних закладах.

Перспективи розвитку верстатника деревообробних верстатів, як спеціаліста, пов‘язані із самовдосконаленням, необхідністю розширення знань у галузі техніки, технології, що сприяє престижу фахівця, одержанню більш високого рівня кваліфікації, обрання на більш відповідальну посаду, матеріальним винагородам. Перспективи росту пов‘язані також з розвитком приватного сектора і економіки держави. Верстатники належать до категорії працівників, що мають навички роботи з деревиною, роботою на верстатах, автоматичних лініях тощо.