Львівський обласний центр зайнятості  повідомляє, що на постійній основі працює Комісія з проведення відбору закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та(або)  їх проживання в період навчання, відповідно до п. 3 Порядку відбору закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання (надалі  - Порядок), затвердженого наказом  Міністерства соціальної політики України 16 травня 2013 року № 269 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 25 жовтня 2019року  № 1553 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2019 року за № 1154/34125.

 Орієнтовний перелік професій (спеціальностей, напрямів або галузей знань)  за якими проводиться відбір навчальних закладів, додається (додаток 1).

Пропозиції щодо участі у відборі приймаються згідно графіку прийому пропозицій  (додаток 2) за адресою: м. Львів, вул. Бортнянського, 11-а, 2-й корпус, 1-й поверх, відділ організації профнавчання .

Для участі у відборі навчальні заклади подають такі документи:

Щодо організації професійного навчання:

Інформацію про наявність у закладу освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією, або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань);

Інформацію про наявність у закладу освіти свідоцтва про атестацію закладу професійної (професійно-технічної) освіти чи сертифіката про акредитацію освітньої програми за відповідною спеціальністю (за наявності);

1.3.Кошторис витрат на професійне навчання однієї особи за весь період навчання за окремою професією, спеціальністю (програмою, галуззю знань), складений відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року № 736/902/758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за № 1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти. Для єдиного підходу під час розгляду пропозицій прогнозований, економічно-обгрунтований (відповідно до навчальних планів та робочих навчальних програм) розрахунок витрат на профнавчання однієї особи здійснювати виходячи  що наповненість групи - 10 слухачів;

1.4.Інформацію про матеріально-технічне, навчально-методичне та кадрове забезпечення закладу освіти, наявність баз для проведення виробничої практики (додаток 3).

2. Щодо організації проживання в період навчання:

2.1. Інформацію в довільній формі про кількість місць для забезпечення проживання зареєстрованих безробітних у період професійного навчання.

2.2. Інформацію в довільній формі про умови проживання та їх відповідність санітарним нормам, установленим законодавством.

2.3. Кошторис витрат або калькуляція на проживання одного слухача на добу, складені відповідно до Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року № 736/902/758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за № 1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти.

3. Інформацію про доступність будівель, споруд і приміщень закладу освіти для осіб з особливими освітніми потребами.

Документи для участі у відборі закладів освіти для організації у 2021 році професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або)  їх проживання в період навчання  подаються  безпосередньо спеціалістам відділу організації профнавчання Львівського обласного центру зайнятості або надсилаються поштою. При надсиланні пропозицій документи для участі у відборі закладів освіти для організації  професійного навчання та (або) проживання вкладаються в конверт  з написом: «На відбір закладів освіти».

Заклади освіти - учасники відбору, у разі отримання аргументованих зауважень щодо комплектності й правильності поданих документів, мають право замінити, відкликати подані документи або внести до них зміни протягом 10 робочих днів з моменту отримання письмових зауважень Комісії.

Критеріями прийнятності закладів світи – претендентів на участь у відборі є:

щодо організації професійного навчання: місце розташування закладу освіти в межах адміністративно-територіальної одиниці, наявність у закладу освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією, або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань), наявність матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу освіти, потрібного для повного виконання навчальних планів та освітніх програм; наявність баз для проведення виробничої практики.

щодо проживання в період навчання -  відповідність умов проживання санітарним нормам, установленим законодавством.

Заклади освіти та роботодавці забезпечують актуальність відомостей за професіями, спеціальностями (програмами, галузями знань) про матеріально-технічне, навчально-методичне, кадрове забезпечення, наявність баз для проведення виробничої практики, вартість навчання, вартість проживання та у разі їх зміни протягом 15 робочих днів подають інформацію до центру зайнятості.

Засідання постійно діючої Комісії з відбору закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання організації професійного навчання відбувається  щочетверга о 14.00 год. за адресою: м. Львів,  вул. Бортнянського, 11-а, 1-й корпус, 3-й поверх (бібліотека).

Додаток 1. Орієнтовний перелік професій, за якими  у 2021 році буде здійснюватися професійне навчання  безробітних

Додаток 2. Графік прийому пропозицій

Додаток 3. Відомості про навчально-матеріальну базу та технічне забезпечення  курсового, професійно-технічного навчання